ОПП “Міжнародний туризм” СВО Магістр 2022

ОПП “Міжнародний туризм” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021р.) 

ОПП “Міжнародний туризм” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022р.) 

 

 

Алгоритм підготовки до захисту курсових робіт

Найкращими джерелами інформації для ефективної організації можуть стати методичні видання працівників кафедри. ОНТУ пропонує: https://card-file.ontu.edu.ua

Графік консультацій

Кафедра пропонує:

Освітня програма “Міжнародний туризм” другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

СИЛАБУСИ

Професійна та наукова іноземна мова (ОК1)

Методологія і організація наукових досліджень у ЗВО (ОК2)

Методика викладання у ЗВО з основами комунікативного управління (ОК3)

Інноваційні технології в туризмі (ОК4)

Ринок туристичних послуг: регіональний та міжнародний аспект (ОК5)

Система туристичних атракцій та міжнародний бізнес розваг (ОК6)

Електронний бізнес в туризмі

Подієвий туризм та iвент – менеджмент

Міжнародне регулювання туристської діяльності

Бізнес-планування рекреаційних комплексів (ОК7)

Курсова робота. Бізнес-планування рекреаційних комплексів (ОК8)

Дослідницька практика (ОК9)

Атестація: Виконання кваліфікаційної роботи магістра (ОК10)

Професійна та наукова іноземна мова (ОК1)

Методологія і організація наукових досліджень у ЗВО (ОК2)

Інноваційні технології в туризмі (ОК4)

Система туристичних атракцій та міжнародний бізнес розваг (ОК6)

Бізнес-планування рекреаційних комплексів (ОК7)

Методика викладання у ЗВО з основами комунікативного управління (ОК3)

Ринок туристичних послуг: регіональний та міжнародний аспект (ОК5)

Подієвий туризм та iвент – менеджмент

Міжнародне регулювання туристської діяльності

Інтелектуальна власність

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування рекреаційних комплексів»

МВ Курс БПРК 2022


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Система туристичних атракцій” МВ Курс СТА

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» МВ Курс ІнТТ


Дослідницька практика (ОК9):

Атестація (ОК10). Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра МВ КРМ 2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП СВО Магістр

УВАГА! На ОП «Міжнародний туризм» вибір дисциплін здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня планується у першому навчальному році:

для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;

для заочної форми навчання – протягом першого тижня установчих занять.

Процедура проведення запису здобувачів на вивчення вибіркових ОК визначається наступними етапами:

  • ознайомлення із Каталогом вибіркових освітніх компонентів;
  • запис здобувачів на вивчення навчальних дисциплін та оформлення заяви на ім’я декана факультету технології вина та туристичного бізнесу про обрання ними вибіркових ОК для їх вивчення у відповідному семестрі;
  • повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових ОК (у разі необхідності)