Інтернаціоналізація, участь та колаборація

     На даний час діють угоди про співпрацю ОНТУ (раніше ОНАХТ) з більш, ніж 60 зарубіжними університетами і організаціями з двадцяти п’яти країн, таких як: Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Казахстан, Канада, Кіпр, Молдова, Франція, Чехія, Чилі та ін. ОНТУ є членом міжнародних організацій, наприклад, The Magna Charta UniversitatumThe Euroasian Universities AssociationThe European University AssociationLa Fondation pour la Formation Hôtelière.

     Розвиток міжнародних відносин кафедри підтримується в напрямку сталості туризму, вивчення культури та етносу, обміну науковими та освітніми надбаннями та досвідом. Співробітники кафедри працюють щодо розвитку міжнародних грантових відносин: Маргарита ЛІГАНЕНКО – координаторка проєкту “Море вина” (Sea Of Wine project) та проєкту Британської Ради в програмі всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна», Ганна САРКІСЯН – членкиня Міжнародного центру Україно-Французького співробітництва, Олена МЕЛІХ – директорка Міжнародного центру Україно-Кіпрського співробітництва, головний куратор реалізації  Sea Of Wine project.

Одеський національний технологічний університет (ОНТУ) прийняв участь у спільній реалізації проєкту “Море вина“, метою якого є розробка бренду винного туризму в Чорноморському регіоні. 29-місячний проєкт, реалізований в рамках Спільної операційної програми басейну Чорного моря на 2014-2020 роки, що фінансується Європейським співтовариством, допоможе підприємствам виноробного і туристичного секторів, розробити загальні підходи до просування своїх продуктів і послуг. У проєкті взяли участь партнери та зацікавлені сторони з Вірменії, Греції, Грузії та України. Основною роботою над проєктом з боку ОНТУ – встановити стратегічне партнерство між державними, приватними та суспільними інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму в Україні, апробації нових продуктів винного туризму Причорномор’я, підвищення стандартів якості надання туристичних послуг. Основна ініціатива полягає в розробці та реалізації винних маршрутів на рівні країни та об’єднання їх в єдиний Чорноморський винний маршрут. Чорноморський винний шлях вже доступний на власній ICT платформі, яка надає мандрівникам і зацікавленим особам необхідну інформацію про країни, маршрути, туристичні локації, сорти винограду та ін. Впровадження загальної марки The Black Sea Wine Glass Member – ще одна ініціатива, яка об’єднала країни. Поряд зі створенням і просуванням винних маршрутів та ICT платформи, в якості єдиної точки дотику, партнери проєкту організували серію заходів, присвячених винам в регіоні: «Давай поговоримо про вино», а також великомасштабний винний захід «Вина Чорного моря», який проведено за стандартами Міжнародної організації виноградарства і виноробства в Єревані. Поєднання цих заходів і прихильності учасників проєкту, значно підвищить визнання Чорноморського регіону, як історичного світу вина. Цікаві факти про проєкт Море вина вже опубліковано на міжнародному туристичному порталі Wine Travel Awards Guide та профільному журналі DRINKS+. В ході імплементації проєкту «Море вина», 25-28 січня 2022 були проведені міжнародні тренінги «Винний туризм. Використання нових можливостей». Викладачі кафедри виступили провідними тренерами серії заходів: Олена МЕЛІХ за темою «Супровід винних турів»; Ганна САРКІСЯН за темою «Управління продуктами винних дестинацій»; Наталя ДОБРЯНСЬКА за темою «Управління сталістю дестинацій». Наша команда попрацювала над тим, щоб кожен отримав безкоштовний доступ до вивчення матеріалів тренінгів.

Діяльність Одеського національного технологічного університету (ОНТУ) як учасника зазначеного проєкта від України спирається цілком на законодавчу базу України (Закон України від 21.09.2011 №3764-VI «Про ратифікацію Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства», Закон України від 06.03.2008 №137-VI «Про ратифікацію Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулюванням криз», Указ Президента України від 19.12.2007 №1236/2007 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва», Постанова Верховної Ради України від 27.06.2007 №1242-V «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва», Закон України від 18.03.2004 №1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»). Ціль проєкту може бути досягнутою одночасно із метою, зазначеною в «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі Угода), ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014, редакція від 30.11.2015. Загальні позиції роботи над проєктом з боку ОНТУ повністю співпадають із позицією Угоди в главі 16 «Туризм». Співробітництво позиціонується на обміні інформацією, найкращими практиками, досвідом та передачі «ноу-хау», зокрема інноваційних технологій і сфері винного туризму; встановити стратегічне партнерства між державними, приватними та суспільними інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму в Україні, включаючи у сільській місцевості; просувати нові туристичні продукти винного туризму Причорномор’я; розвивати і надалі навчанні спеціалістів з туризму, а також нарощувати потенціал в галузі туризму з метою підвищення стандартів якості надання туристичних послуг. Оскільки основними стратегічними завданнями «Стратегія розвитку Одеської області на 2021-2027 роки» є орієнтація транспортної інфраструктури на обслуговування туристичних потоків, підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту, раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалів регіону, розвиток регіональної інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг, виконавці зазначеного проєкту планують згідно із «Стратегічним пріоритетом 3: Глобалізація туристично-культурного середовища та інфраструктурний розвиток» п. 3.1.1-3.1.3, 3.2.5, створити промоції туристичного потенціалу регіону на внутрішньому та зовнішньому ринку енотуристичних послуг; підтримувати участь представників туристичної сфери та виноробів в міжнародних та вітчизняних туристичних конференціях в рамках проєкту; раціонально використовувати об’єкти історико-культурної спадщини та еногастротрадицій для провадження туристичної та іншої господарської діяльності; зберегти та просунути нематеріальну культурну спадщину як головного джерела культурного розмаїття в галузі енотуризму; допомогти в просуванні туристичних винних брендів області; підвищити зацікавленість підприємців сфери виноробства та допомогти у розвитку сільському зеленому туризмі та агротуризмі.

IMG-01a1f590f7e2409b3c21c23081f0c558-VThe Sea of Wine Project – Promoting the Black Sea Region as a Wine Tourism Destination

Щотижневе оновлення новин про проєкт Море вина можна отримати, долучившись до команди фоловерів проєкту в соціальних мережах instagram та facebook. Для скачування мобільного додатку Море вина, перейдіть за наступними посиланнями: iOs versionAndroid versionICT платформа

Інтернаціоналізація діяльності кафедри підкреслює важливість аналізу та налагодження взаємозвязків із різними закладами освіти, які допомагають досягати цілей сталого розвитку, в тому числі в науці та навчанні.

Британська Рада продовжує реалізацію трирічної програми всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна». Програма є однією із компонентів програми ЄС «Дім Європи» та реалізовується протягом 2020-2022 років.   Програма «САМ Україна» покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України.

В 2021 році кафедра туристичного бізнесу та рекреації ОНТУ в рамках програми студентської академічної мобільності САМ відвідала Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, а вони нас. Окрім освітньої програми, здобувачі мали насичену екскурсійну програму по цікавим атракціям м. Одеси, м. Харкова. В м. Одеса комунікацію зі здобувачами проводили: д.е.н., проф. Саркісян Г.О., к.п.н., доц. Удовиця О.Ф. та к.т.н., доц. Ліганенко М.Г.

20210908_150611

Огляд освітніх програм інших ЗВО СВО “Магістр”

Огляд освітніх програм інших ЗВО СВО “Бакалавр”

Договір про співпрацю з Університетом Центрального Ланкширу

Дізнатися про університет: https://www.uclancyprus.ac.cy/

Договір про співпрацю з Академією вина EVN

Дізнатися про міжнародний центр досліджень та навчання агробізнесу: https://icare.am/

Договір про співпрацю з Українсько-польською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC)

Дізнатися про фундацію: https://www.iiasc.org/about-us/

Меморандум про співпрацю з Познанським університетом економіки та бізнесу

Меморандум_про_партнерство_і_співробітництво_з_ХНУМГ_ім_О_М_Бекетова

Договір про співпрацю Національний_університет_Одеська_політехніка

Договір про співпрацю Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету