Академічна мобільність

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Протягом останніх років ОНТУ значно розширив напрямки міжнародної діяльності і впевнено тримає курс на інтеграцію до європейського простору вищої освіти.

Щороку ОНТУ пропонує безліч можливостей отримати безцінний досвід, збагати свої мовні навички та підвищити рівень знань професійного спрямування у провідних університетах світу. Найпопулярнішими програмами серед здобувачів, аспірантів і викладачів ОНТУ традиційно є програми ЄС ErasmusMundus, програма ім. Фулбрайта, стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD, стипендії Китайського Уряду, програма обміну UGRAD, навчання у літніх школах та багато іншого.

Міжнародні стажування для науковців, викладачів та студентів 

Міжнародна практика студентів

Міжнародні проєкти

Відділ міжнародних грантів та академічної мобільності

Британська Рада реалізовувала трирічну програму всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна». Програма є однією із компонентів програми ЄС «Дім Європи» та реалізовувалася протягом 2020-2022 років.   Програма «САМ Україна» покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України. В 2021 році відбувся двосторонній обмін здобувачами спеціальності 242 “Туризм” (СВО бакалавр) з Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова. Здобувачі відвідували не тільки заняття за навчальним планом, а й екскурсії по цікавим атракціям м. Одеси, м. Харкова. В м. Одеса зі здобувачами працювали викладачі кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНТУ.

У 2022 році здобувачі успішно пройшли навчання в Міжнародній літній школі Жана Моне в рамках модулю «Досвід ЄС для підвищення рівня працевлаштування молоді через розвиток професійних навичок» на тему «Гранти ЄС для особистого та професійного зростання» (фінансування за програмою Еразмус+) та отримали сертифікати.

Крім здобувачів, до процесу академічної мобільності залучені викладачі кафедри, зокрема доц. Байрачна О.К., проф. Камушков О.С., доц. Ліганенко М.Г., проф. Саркісян Г.О. протягом 2020р., 2022 р. пройшли стажування в рамках програми міжнародної академічної мобільності в Польсько-українській фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC) спільно із Вищим Семінаріумом Духовного університету UKSW у Варшаві. Гарант ОП “Міжнародний туризм” СВО Бакалавр, професор Саркісян Г.О. прийняла участь в програмі міжнародної академічної мобільності в Познанському Університеті природничих наук. Доцент Калмикова І. С. в 2019 р. пройшла стажування в Університеті ISA Lille (м. Ліль, Франція) «Інтернаціоналізація та міжкультурна комунікація» за програмою ERASMUS+ в рамках академічної мобільності. Професор Меліх О.О. в 2018 р. пройшла стажування в Вищій соціально-економічній школі (м. Пшеворск, Польща), в 2019 р. пройшла стажування в Workshop and annual partners event in yacht tourism business, Limassol, Cyprus).