ОПП “Міжнародний туризм” СВО Бакалавр 2022

ОПП “Міжнародний туризм” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021р.)
ОПП “Міжнародний туризм” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022р.)

Освітні компоненти до вивчення:

ОК1. Історія України та української культури
ОК2. Іноземна мова
ОК3. Філософія
ОК4. Українська мова
ОК5. Правове регулювання туристичної діяльності
ОК6. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
ОК7. Іноземна мова в туристичній діяльності
ОК8. Друга іноземна мова
ОК9. Інформатика та інформаційні технології
ОК10. Географія туризму
ОК11. Ознайомча практика
ОК12. Навчальна практика
ОК13. Виробнича практика
ОК14. Спеціалізований туризм:
ОК14.1. MICE туризм та організація фестивально-виставкової діяльності
ОК14.2.  Лікувально-оздоровчий туризм та курортна справа
ОК14.3. Сільський зелений туризм
ОК14.4. Спортивний туризм
ОК14.5. Еногастрономічний туризм
ОК15. Організація туризму:
ОК15.1. Організація туристичних подорожей
ОК15.2. КР з “Організація туристичних подорожей”
ОК15.3. Організація екскурсійної та анімаційної діяльності
ОК15.4. КР з “Організація екскурсійної та анімаційної діяльності”
ОК16. Статистика в міжнародній туристичній діяльності
ОК17. Основи міжнародного туризму
ОК18. Туроперейтинг та документознавство у сфері туризму
ОК19. КР з дисципліни Туроперейтинг та документознавство у сфері туризму
ОК20. Безпека в туризмі
ОК21. Основи бізнес-комунікації
ОК22. Менеджмент та маркетинг в туризмі
ОК23. Вступ до фаху
ОК24. Система гостинності в туризмі
ОК25. Основи міжнародних перевезень
ОК26. Рекреалогія
ОК27. Управління персоналом в туризмі
ОК28. Дегустації в туризмі
ОК29. Економіка та організація туристичного підприємства
ОК30. Атестаційний екзамен
ОК31. Переддипломна практика
ОК32. Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП СВО Бакалавр

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється згідно

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

УВАГА! На ОП «Міжнародний туризм» вибір освітніх компонент здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня планується у першому навчальному році:
для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;
для заочної форми навчання – протягом першого тижня установчих занять.
Процедура проведення запису здобувачів на вивчення вибіркових ОК визначається наступними етапами:
• ознайомлення із Каталогом вибіркових освітніх компонентів;
• запис здобувачів на вивчення вибіркових ОК та оформлення заяви на ім’я декана факультету технології вина та туристичного бізнесу про обрання ними вибіркових ОК для їх вивчення у відповідному семестрі;
• повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових ОК (у разі необхідності)

2021 рік вступу: 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

2022 рік вступу: 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс