Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень за 5 років

У сучасному глобалізованому світі провідні держави світу дали належну оцінку перевагам розвитку туристичної галузі.

Туризм сприяє зростанню зайнятості, диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і курортів пов’язана з роботою більш як 50 галузей, підвищує інноваційність національного господарства.

Туризм сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу, веде до гармонізації відношень між різними країнами і народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовнішньої політики держави.

Україна, як країна, що знаходиться в центрі Європи, та Одещина як регіон, мають всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму.

Саме тому наукова робота кафедри ТБтаР базується на пошуках шляхів і способів розв’язання проблем, пов’язаних з регіональним розвитком туристичної сфери в умовах глобалізаційних змін та введенням новацій та інновацій в туристичній галузі.

Викладачі кафедри беруть участь у нарадах, які проводить Департамент культури та туризму Одеської міської ради та входять до творчих груп щодо підготовки Програми розвитку туризму та курортів Одеської області, інших регіональних та загальнодержавних програм.

На кафедрі є щільний зв’язок роботи науковців та студентської молоді в освітніх компонентах, які викладаються, з використанням STEM- технологій та методів.

Робота гуртка «STT» запланована в наступних напрямках: дослідження локацій щодо використання у міжнародних проєктах “Море вина” та “Дороги вина та смаку”. Основний регіон дослідження – Одеська область України. Планується публікація не менш 3 тез із доповідями студентів, участь Пост-travel-фото конкурсі не менш 3 робіт, проходження практики на базі туристичних локації міжнародного проекту.

Робота гуртка «Гід-сомельє» запланована в наступних напрямках: дослідження аутентичних виробництва та дегустації продукції щодо використання у міжнародному проекті «Дороги вина та смаку». Основний регіон дослідження – Одеська і Закарпатська області України. Планується публікація не менш 3 тез із доповідями студентів, участь Пост-travel-фото конкурсі не менш 3 робіт, проходження практики на базі туристичних локації міжнародного проекту.

Робота гуртка «BestTour» запланована в наступних напрямках: дослідження курортного туроперейтингу та складання бази даних щодо відпочинку в Україні. Основний регіон дослідження – Україна. Планується публікація не менш 3 тез із доповідями студентів, участь Пост-travel-фото конкурсі не менш 3 робіт, участь у наукових студентських конкурсах – не менш 2 робіт щорічно.

Робота гуртка «КвеСТуд» запланована в наступних напрямках: інноваційні методи в роботі туристичних фірм, формування цін на турпослуги, організація квест-екскурсій. Основний регіон дослідження – м. Одеса. Планується публікація не менш 3 тез із доповідями студентів, участь Пост-travel-фото конкурсі не менш 3 робіт, участь у наукових студентських конкурсах ті олімпіадах – не менш 2 робіт щорічно.

Робота гуртка «Регіон-тур» запланована в наступних напрямках: дослідження якості та безпеки в регіональному туризмі, основні правила етно- , агро- , сільського туризму. Основний регіон дослідження – Україна та прикордонні держави. Планується публікація не менш 3 тез із доповідями студентів щорічно, участь Пост-travel-фото конкурсі не менш 3 робіт, участь у наукових студентських конкурсах – не менш 2 робіт щорічно.

Наказ про наукові гуртки на 2020/2021н.р.

Наказ про наукові гуртки на 2021/2022н.р.

Наказ про наукові гуртки на 2022/2023н.р.

20191012_161526 20180907_163129 20180906_113136 20180924_114635