Все про кваліфікаційні роботи та атестаційний екзамен

Графік захисту кваліфікаційних робіт, 2 семестр, 2022 р.

Склад ЕК у 2022-2023 н.р. СВО “Магістр”

Склад ЕК у 2022-2023 н.р. СВО “Бакалавр”

Графік захисту кваліфікаційних робіт магістрів, грудень 2022 р.

Наказ про кращі кваліфікаційні роботи бакалаврів та магістрів (червень 2022)

Кращі роботи 2021 року

1. Тема: «Поширення та підвищення привабливості пішохідного туризму в Одеській області»

 Спеціальність: 242 «Туризм»

Освітньо-професійна програма: Міжнародний туризм

Випускник за СВО «Магістр»: Хрупало Микола Миколайович

Керівник: канд. геогр. наук, доцент Орлова М. Л.

Дата захисту: 18 червня 2021 р., 10-00

Актуальність теми

Пішохідний туризм є найбільш давнім видом туризму за способом пересування, оскільки він виник до появи будь-яких транспортних засобів. Незважаючи на порівняно невисоку вартість пішохідних турів, пішохідний туризм справляє неабиякий оздоровчий вплив на людський організм і є надзвичайно корисною руховою активністю (ходіння пішки тренує серцево-судинну систему, покращує аеробні властивості, зменшує стрес та тривожність, допомагає підтримувати нормальну вагу тіла тощо). Про важливість рухової активності для здоров’я окремої людини та нації загалом свідчить прийняття Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Серед завдань цієї стратегії значаться: формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму. Вирішенню цих завдань стратегії може сприяти розвиток пішохідного туризму в усіх регіонах України.

У кваліфікаційній роботі були розглянуті потенційні можливості для розвитку пішохідного туризму на території Одеської області, зокрема, фізико-географічні особливості Одещини у контексті розвитку пішохідного туризму та існуючі пішохідні тури. Виявилось, що пішохідний туризм не набув на Одещині значного розвитку, оскільки територія області характеризується рівнинним рельєфом та досить одноманітними ландшафтами, які до того ж зазнали інтенсивного антропогенного впливу. У якості ефективного способу поширення та підвищення привабливості пішохідного туризму в межах Одеської області було запропоновано впровадження пішохідних мілітарі-турів, оскільки для мілітарі-туризму названі чинники не є стримуючими.

Метою кваліфікаційної роботи є проектування пішохідного мілітарі-туру з елементами тактичної підготовки та з використанням військового спорядження і екіпірування. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:

– розглянути особливості пішохідного туризму, туристичних пішохідних маршрутів та оснащення для пішохідного туризму;

– ознайомитись з особливостями організації пішохідного туризму у світі та Україні;

– проаналізувати відображення пішохідного туризму у стратегіях та програмах розвитку територіальних громад та організацій Одеської області;

– дослідити специфіку мілітарі-туризму та мілітарі-турів;

– розглянути туристичні ресурси Одеської області для організації мілітарі-турів;

– розробити маршрут, програмне та організаційно-технічне забезпечення пішохідного мілітарі-туру територією Одеської області.

презентація до доповіді, 2021.

2. Тема: «Організація авторського екотуру в напрямку Україна-Вірменія»

Спеціальність: 242 «Туризм»

Освітньо-професійна програма: Туризм

Випускник за СВО «Бакалавр»: Зіміна Марія Андріївна

Керівник: к.т.н., доцент Калмикова І.С.

Дата захисту: 17 червня 2021 р., 10-00

Актуальність теми

Одна з форм захисту природного різноманіття, яка поширена в усьому світі – це створення національних природних парків і заповідних зон, які відкриті для відвідування туристами. Екологічний туризм в Україні та Вірменії все ще розвивається, тому формування нових туристичних маршрутів є актуальним завданням. На основі аналізу можливостей різних національних природних парків України і Вірменії був складений авторський екологічний тур «Україна-Вірменія», спрямований із заходу на південний схід, з Європи в Азію і який об’єднує дві абсолютно різні природні зони.

Розроблений в дипломній роботі насичений, інтенсивний екологічний тур  розрахований на активних людей, які заради нових вражень готові долати труднощі. Активна частина туру включає в себе безліч пішохідних стежок, використання водного виду транспорту, постійні переміщення між природними об’єктами, навчання новим видам народних ремесел. До нього також включені кілька культурних об’єктів, які покликані урізноманітнити постійне зіткнення туристів з дикою природою.

Тур «Україна-Вірменія» розрахований як на жителів цих країн, так і на іноземних туристів і спрямований на підвищення екологічної свідомості учасників, а тому в нього не включені заходи, які могли б зашкодити навколишньому середовищу. Більша частина туру є пішохідною, тому він не є сімейним, а призначений для спортивно підготовлених людей. Маршрут найбільш актуальний для літнього періоду через тривалість світлового дня, найкращий час – це кінець травня – початок липня. Тривалість туру, який починається і закінчується в місті Києві, складає 7 днів. Собівартість туру без урахування доданої вартості становить 14 875 гривень або 532 долара.

Метою дипломного проекту є створення нового нетрадиційного екологічного туристичного маршруту, який би зв’язав Україну та Вірменію і познайомив би туристів з мальовничою природою цих держав. Такий туристичний маршрут міг би стати альтернативою популярним напрямкам відпочинку українців і вірмен – Туреччині, Дубаю, Єгипту.

Для досягнення поставленої мети визначені завдання:

– проаналізувати історію розвитку міжнародного екотуризму;

– розглянути можливості розвитку екотуризму в національних природних парках України, таких як «Синевир», Шацький, «Подільські Товтри»;

– проаналізувати різноманітні екологічні маршрути в Одеській області;

– дослідити можливості розвитку екотуризму і структуру послуг, що надаються в національних парках Вірменії, таких як Аревик і Діліжан;

– розглянути рекреаційні можливості маршруту «Екотуристичні стежки Діліжан-Джухтакванк»;

– розробити авторський екологічний тур «Україна-Вірменія» з удосконаленням туристичних і супутніх послуг;

– розрахувати вартість туру по запропонованому маршруту.

презентація до доповіді, 2021.

3. Тема: «Тревел-блогерство у просуванні внутрішнього туризму в Україні»

Спеціальність: 242 «Туризм»

Освітньо-професійна програма: Туризм

Випускник за СВО «Бакалавр»: Лева Євген Володимирович

Керівник: д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Байрачна О.К.

Дата захисту: 23 червня 2021 р., 14-00

Актуальність теми.

Термін «блог» – це скорочена версія веб-журналу , який є певним типом веб-сайту, який регулярно оновлюється за допомогою публікацій. Публікації можуть містити найрізноманітніший вміст, включаючи огляди, путівники, зображення та інфографіку. Блоги можуть бути окремими або вбудованими. Автономні блоги – це особисті веб-сайти, що пропонують індивідуальні та неформальні погляди на нішеві теми.

Як окремі, так і вбудовані блоги мають подібні переваги. Блоги – це форма контент-маркетингу, яка зв’язує глядача із цільовою аудиторією / ринком. Це чудовий генератор, який буде спрямовувати трафік на сторінки товарів / послуг. Автономні блоги можуть продавати товари / послуги та / або отримувати комісію за партнерські посилання безпосередньо з власних публікацій. Досвід, повноваження та довіру можна створити за допомогою публікацій, пропонуючи пропозиції та рішення для клієнтів. Показник досвілу, повноважень та довіри є фактором ранжування для Google, наприклад. Якісний вміст розширює можливості оптимізації пошукової системи (тобто полегшує класифікацію на сторінці Google). Блог – це можливість створити спільноту навколо бізнесу / бренду.

Мета і завдання дослідження. Робота ставить за мету знайомство із тревел-блогерством, виявлення основних тенденцій просування туристичної діяльності в Україні, екскурсій, підтримки зацікавленості туристів через сучасні соціальні мережі та канали, створення авторського тревел-блогу.

Завданнями роботи передбачено:

1)       розкрити в чому сутність, розподіл та класифікацію туризму: зовнішнього та внутрішнього;

2)       описати в чому є популярність явища та процеса «тревел-блогерства»;

3)      створити авторський блог, розвиток якого пропонує і просуває мандри по Україні.


Кращі роботи 2020 року

1. Тема: «Стратегія розвитку кемпінг-бізнесу в Україні»

Спеціальність (напрям підготовки): 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»

Випускник за ступенем (ОКР) «Магістр»: Головський Ашот Олегович

Керівники: д.е.н., проф., зав. каф. ТБтаР Меліх О.О.

ЗАХИСТ 23.12.2020 ZOOM ID 5030987866 (пароль 2020), 10-00

Актуальність теми полягає в тому, що кемпінг створюється для попередження самовільної організації стоянок туристів на природі і планового регулювання таких закладів. Відмінною рисою вітчизняних кемпінгів є самообслуговування туристів, а в країнах ЄС – більш організовано з дотриманням певних умов, комерційної мети та безпеки для туристів. В більшості закордонних аналогів постійними спорудами є адміністративне приміщення з пунктом прокату устаткування і побутових предметів, спальні павільйони з кімнатами на 2-4 особи, кухня, душові, вмивальні та туалети, естакади для огляду і миття автомобілів. Деякі кемпінги входять до складу цілорічних багатопрофільних туристичних готелів, турбаз. Кемпінги споруджуються, як правило, в передмістях, на трасах популярних туристичних маршрутів, у зелених зонах, курортних районах, туристичних центрах.

В роботі розглядається два варіанта організації кемпінгу. По-перше, з формуванням адміністративного приміщення і без. По-друге, для туристів-трекерів, хайкерів, бекпекерів та для авто- туристів. Для відображення різних підходів щодо бізнес-планування таких двох груп кемпінгів запропоновано дві туристичні локації.

Локація поблизу Центру етнографічного сільського, зеленого туризму та сімейного відпочинку «Фрумушика-Нова» цікава туристам, які організованого невеликими групами можуть подолати територію вздовж річки Фрумушики і Тарутинського степу. Організація кемпінгу дозволить туристам-бердвочерам, трекерам, хайкерам та бекпекерам, незважаючи на відсутність частини дорожнього покриття від м. Одеси до Центру «Фрумушика-Нова», насолодитися природною красотою.

Локація поблизу озера Ялпуг на території вже відведеного місця під кемпінг села Котловина цікава туристам, які, минаючи сучасний високоякісний шлях по дорозі Одеса-Рені, обирають переважно автотуризм для своїх подорожей.

Обидві локації розміщені на території Одеської області, яка могла б бути взірцевою дестинацією для розбудови стратегії розвитку кемпніг-бізнесу. Оскільки під кемпінгом мається на увазі не тільки місце, а й вид відпочинку, суть якого полягає в перебуванні далеко від міської межі, на лоні природи, відмінності від класичного туризму полягають у тому, що мета кемпінг-бізнесу полягає в подоланні цікавого туристичного маршруту, а стоянка – лише частина «програми туру».

Метою роботи є виконання на території України, а саме туристичних дестинацій Одеської області, вимог ЄС щодо подорожування та перетворення туристичних маршрутів по частині Бессарабії в безпечні та оздоровчі. Вимоги ЄС до організації подорожей з використанням кемпінгів достатньо логічні і прості, бо саме людина / турист є основним фокусом уваги, його безпека та задоволення. Без туристичної інфраструктури різного виду туристичні дестинації не можуть розвиватися. Отже, задля виконання інфраструктурою туризму низки важливих функцій, пропонується через організацію кемпінгів: створити необхідні умови для організації обслуговування туристів; підтримати зв’язки між підприємствами галузі, сформувати територіальні туристично-рекреаційні комплекси; створити нові робочі місця, вплинути на споживчий попит. 

2. Тема: «Шляхи покращення організації дитячого відпочинку на Чорноморському узбережжі України»

Спеціальність (напрям підготовки): 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»

Випускник за ступенем (ОКР) «Магістр»: Цапець Андрій Ігорович

Керівники: д.е.н., проф., зав. каф. ТБтаР Меліх О.О.

ЗАХИСТ 23.12.2020 ZOOM ID 5030987866 (пароль 2020), 10-30

Актуальність теми полягає в тому, що спочатку ідея організовувати дітям і підліткам відпочинок належала пастору Біон зі Швейцарії, а в кінці XIX століття він купив маленьке маєток, куди потім приїхали на відпочинок 68 дітей; згодом цю ідею перейняли й інші європейські країни, дитячим туризмом почали активно займатися меценати; у нашій країні дитячий туризм зароджувався в формі екскурсій, які повинні були закріплювати знання, з не дуже великою охотою отримані школярами. Сьогодні туризм перебуває в стані кризи, спричиненою пандемією 2020 року, але вже у 2021 році знов буде актуальне питання відпочинку та туризму дітей, звісно, безпечного та оздоровчого.

Багато дітей сильніше всього на світі мріють потрапити в локацію, де казка стає реальністю. Існує спостереження, наприклад, найбільше діти хотіли відправитися в подорож на Місяць, також заявляли про те, що мріють побувати в казковій Нарнії, Хогвартсе з «Гаррі Поттера». У списку бажаних місць для подорожі дітей також зачається Австралія та парки Діснея в Гонконзі, Парижі, Токіо і Каліфорнії. Подорож в ці місця є найкращим подарунком. Хоча, потрібно визнати, у всіх дітей бажання різні – подивитися на Велику Китайську стіну, сходити в зоопарк і побачити справжніх панд або відвідати дивовижний китайський цирк, познайомитися зі стародавніми пірамідами і попустувати на красивому Червоному морі.

Темою нашої роботи обмежена територія дестинацій Чорноморського узбережжя України. Тому перш за все відпочинок дітей – це пляжний відпочинок. Головний плюс даної місцевості – прекрасні кліматичні умови, які носять оздоровчий характер. На початку літа середні показники досягають + 26 ° С, в серпні – + 30 ° С. Свіжий морський бриз допомагає легше переносити серпневий спеку. Повітря чисте і свіже, наповнений солоним ароматом моря. Курортний сезон відкривається досить рано – в травні, в той час коли вода стає досить теплою і досягає 17 ° С позначки. Спланувати відпочинок краще для дітей на червень, коли температура води прогріється до + 20 ° С. Такі ж температурні показання зберігаються і на початку осені. Вересень – це далеко не кінець теплих днів. Морські канікули – відмінний спосіб укріпити імунітет: солена морська вода, лікувальні грязі, теплий золотистий пісок, просторі пляжі.

Метою роботи є провести аналіз рекреаційних ресурсів та особливостей відпочинку дітей на узбережжі Чорного моря, довести та з’ясувати основні проблемні питання щодо їх покращення. Для реалізації поставленої мети заплановано: класифікувати варіанти відпочинку на узбережжі; виокремити основні локації, які потребують найменших інвестиційних ресурсів. Відомо, що Чорноморське українське узбережжя ділять між собою два великих туристичних регіону – Одеська і Херсонська області. Найбільш відвідуваними містами є Одеса, Кароліно-Бугаз, Чорноморськ, Миколаївка, Затока, Курортне, Приморське. Одними з найбільш популярних курортів знаходяться в Кароліно-Бугазі і Затоці, чиї пляжі розтягнулися на п’ять кілометрів, а їх ширина сягає ста метрів. Завдяки добре розвиненій інфраструктурі, житло, що надається базами відпочинку та пансіонатами, широко представлено і в бюджетному варіанті і в люксовому. Але виявити чи є послуги безпечними для дітей, чи є відпочинок для них оздоровчим і цікавим одночасно – в цьому основні завдання роботи.

Кращі роботи 2019 року 

1. Тема: «Шляхи інтенсифікації туристських потоків до м. Одеси через кінематограф та  телерадіопередачі»

Спеціальність (напрям підготовки): 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»

Випускник за ступенем (ОКР) «Магістр»: Заболотна Олеся Анатоліївна

Керівники: д.е.н., доц., зав. каф. ТБтаР Меліх О.О.

ЗАХИСТ 16.12.19 Ауд.285 9-30

Актуальність теми полягає в тому, що одним з перспективних напрямків розвитку та популяризації туризму в Україні і в її містах та селах є кінематограф та телерадіопередачі. Україна за своїми природно-кліматичними та геополітичними особливостями розташування на мапі світу, а також історико-краєзнавчими, рекреаційними, архітектурними ресурсами неодноразово привертала увагу вітчизняного і світового кінематографу. А тому за кадрами багатьох українських і зарубіжних фільмів можна розпізнати Київ, Львів, Одесу, інші населені пункти України; безліч унікальних локацій, історичних споруд, промислових об’єктів тощо. Однак туризм, пов’язаний з кіноіндустрією, і досі не став об’єктом уваги науковців, представників туристичної галузі України в повні мірі: не створено систематизованих ресурсів поширення інформації про місця зйомок фільмів, відсутня база даних про туристичні кіномаршрути, не виокремлено критерії туристичного магнетизму об’єктів вітчизняного кінематографу, немає мотивації туристів відвідувати саме ці об’єкти. Тому обрана тема дуже актуальна. Вона відображено в безлічі цікавих телевізійних проектах, на каналах соціальних мереж.

У зв’язку з цим, особливо гострої потреби набуває наукове дослідження основних інформаційних ресурсів про знакові туристичні локації, в межах яких створювались шедеври українського кінематографу в м. Одеса, як основній привабливій зупинки для багатьох іноземців (починаючи із кіно-eventOIFF, який вже в 10 раз також долучився до візитівки міста).

Метою комплексної дипломної роботи є аналіз особливостей цікавих локацій міста та розробка нових турів, пов’язаних з кіножиттям та популярізацією для туристів м. Одеса.

 

2. Тема: «Формування пакету екскурсійних послуг по Одеській області із використанням вертолітної техніки»

Спеціальність (напрям підготовки): 242 «Туризм», освітня програма «Туризм»

Випускник за ступенем (ОКР) «Магістр»: Златова Юлія Василівна

Керівники: д.е.н., доц., зав. каф. ТБтаРМеліхО.О.

ЗАХИСТ 16.12.19 Ауд.285 9-30

Актуальність теми полягає в тому, що одним з перспективних напрямків розвитку внутрішнього туризму в Україні є еногастрономічний туризм. Цей вид туризму пов’язаний з ознайомленням і дегустацією національних кулінарних традицій народів, що є синтезом екології, культури ї виробництва. З точки зору організаторів туризму, гастрономічний тур передбачає ознайомлення з оригінальними технологіями виготовлення місцевих харчових продуктів, традиціями їх споживання, опанування навичок кулінарного мистецтва, участь у фестивалях та тематичних культурно–масових заходах. В роботі є опис практичних аспектів щодо розробки екскурсій новими видами техніки для пересування туристів, наприклад, вертолітної. Є опис норм та стандартів для розбудови спеціалізованих майданчиків.

Приклад популярних локацій, таких як виноробня «Колонист», «Шабо» та рекреаційний комплекс «Фрумушика-Нова» можуть бути об’єднані повітряними маршрутами, наприклад з використанням гелікоптерів, ось чому ця робота є частиною міжнародного проекту «Дороги вина та смаку», як додаток і одночасно альтернатива авто-транспортним мережам, які сьогодні потребують значно більших інвестицій.

Метою комплексної дипломної роботи є аналіз особливостей гастрономічного туризму на території Одещини, аналіз ресурсної бази та перспектив його розвитку. Для досягнення поставленої мети визначено завдання дослідження: проведення маркетингового аналізу гастрономічного туризму на території південної Бессарабії, аналіз досвіду екскурсій на гелікоптерах, розробка профілю туриста-клієнта таких екскурсій.