Наукові школи та напрями

Обґрунтування

відкриття Наукової школи з туризмології та міжнародного еногастротуроперейтингу в

Одеському національному технологічному університеті

на базі кафедри туристичного бізнесу та рекреації

факультету технології вина та туристичного бізнесу

Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості

ім. М.В. Ломоносова

 

Феномен туризму, як феномен загальнолюдської культури, як засіб самореалізації людини, в сучасних наукових дослідженнях ще тільки досліджується вченими світового наукового простору. Відомо, що під час туристичних подорожей знаходять вихід найсуттєвіші мотивації людської поведінки, прагнення до «освоєння» світу, забезпечення потреб у відпочинку і розвагах, в процесі подорожей змінюються не лише звичайні умови життя, змінюється і сама людина. В більшості на ці приємні зміни і «налаштований» реально-практичний технологічний процес організації туризму.

Науковці кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНТУ є безпосередніми учасниками формування сучасних підходів в осмисленні концепту науки про туризм (туризмології) через участь у монографіях, наприклад: «Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики» (2017), «Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області» (2018), «Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities» (2019), «Управління бізнес-процесами в сфері туризму» (2020), «Інноваційний розвиток регіональних туристичних ринків: теорія, методологія, практика» (2020), «Регіональні аспекти управління бізнес-процесами в індустрії туризму: теорія, методологія, моделювання» (2021); та через наукові праці, наприклад: «Conceptual approaches to the development of health-improving tourism» (2019, Web of Science), «Estimation of the Influence of the Seasonality Factor in the Strategic Activity of Tourism and Hospitality Enterprises» (2019, Scopus), «Organizational and economic fundamentals of development of sports tourism in the system of management of sports and health» (2019, Web of Science), Green Tourism as a Component of Sustainable Development of the Region (2022, Web of Science), Digital Marketing Tools in balancing Interests in Tourism (2022, Scopus) та інші.

З 2016-2017 років більшість членів кафедри є активними членами громадської організації «Агенція розвитку туризму», проводять консультації серед туристичних компаній та місцевих рад Одеської області щодо туристичного розвитку. У 2017-2018 роках членство викладачів у складі робочої групи від ОНАХТ щодо питання створення Агрорекреаційного кластеру в Тарутинському районі Одеської області та обговорення подальших напрямків та завдань з кластерізації економіки регіону дало спроможність зробити висновки щодо вагомості внеску науки про туризм та туропрейтингу у розбудові сучасного привабливого туристичного клімату в обраній дестинації. На даний момент науково-педагогічний персонал кафедри є членами наступних громадських організацій: Всеукраїнська асоціація гідів, Асоціація Індустрії Гостинності України, HoReCa Bukovyna,  Українське географічне товариство, Дороги вина та смаку Української Бессарабії, Асоціації кулінарів України, Українська Технологічна Академія, Спілка випускників ОНТУ, Національна спілка журналістів України, Асоціація підприємств промислової автоматизації України, Агенція розвитку туризму, Національна туристична організація України, Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

З 2019 року члени кафедри є співорганізаторами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Рекреалогія» спеціальності 242 «Туризм» (на базі ОНАХТ, нині ОНТУ), активно приймають участь у більшості місцевих, українських та закордонних заходах, які проводяться з тематики туризму та рекреації, наприклад:

 • круглий стіл «Кластерна модель розвитку сільських територій: сучасний стан та перспективи», організатори: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації;
 • круглий стіл «Відкрите небо: розвиток авіації і туризму в Одесі», організатор: громадська організація “Європа без бар’єрів”;
 • робоча зустріч з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму, організатор: управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації;
 • міжнародний вебінар “Туризм як засіб реабілітації”, організатор: ОНТУ за підтримки Національної туристичної організації України;
 • робоча зустріч з питань безпеки в туризмі: управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації;
 • туристичний тиждень, організатор: Департамент культури та туризму Одеської міської ради;
 • науково-практичні семінари «Дороги вина та смаку – інструмент розвитку сільських територій Одеської області, як еногастрономічних туристичних дестинацій»;
 • Всесвітня конференція з винного туризму, Форум з гастрономічного туризму, організатор: UNWTO, та інші.

Членами кафедри було організовано перший в Україні Міжнародний туристичний форум «Creative Tourism. Traveling and finding yourself», який проводився двічі (2019р. та 2020р.), круглий стіл «Винний та гастрономічний туризм: поєднання освіти, технологій та бізнесу» (2018).

Меліх О.О., професор, увійшла в електронну енциклопедію «Сучасна Україна» та в енциклопедію «Науковці України Еліта держави» як активний та креативний вчений та науковець галузі економіки та туризму.

Викладачі проходять щорічне стажування та підвищення кваліфікації, зокрема в Україні (на підприємствах туристичного бізнесу) та за кордоном (в країнах близького зарубіжжя та в країнах ЄC), наукові результати висвітлюють на конференціях та в періодичних наукових журналах.

Тематика досліджень викладачів, яка пов’язана з назвою запропонованої наукової школи з туризмології та міжнародного еногастротуроперейтингу, забезпечена здобутками в ході формування наукових напрацювань дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук, наприклад: «Оцінка етно-рекреаційно-туристичного потенціалу туризму України» – к.г.н., доц. Орлова М.Л., «Еногастрономічний туризм – історія, психологія, менеджмент, маркетинг»- к.т.н., доц. Калмикова І.С.;  «Формування туристичної сфери в умовах сталого розвитку регіону: стратегічний вектор» – к.е.н., доц. Крупіца І.В., на здобуття наукового ступення PhD – «Формування економічного механізму управління туристською привабливістю регіональних сільських еногастрономічних дестинацій» – асп. Шепелева О.В., також вже захищені дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:  «Модернізація механізмів регулювання та стимулювання інноваційної діяльності регіональних туристичних ринків» – д.е.н., доцент Саркісян Г.О., «Управління регіональними бізнес-процесами в індустрії туризму» – д.е.н., доцент Камушков О.С.

На кафедрі відкрита наукова тема “Розробка маршрутів гастрономічного туризму задля сталого розвитку сільських територій” (Державний реєстраційний номер: 0122U200444)

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів ОНТУ беруть участь в  “Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю” 2020 р., 2021 р., 2022 р.

 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наукова робота зі студентами 2022 р.:

1) Наукова студентська конференція, яка відбулася 11 травня 2022 року в форматі відео-конференції в Одеському національному технологічному університеті, кафедри ТБтаР
Науковий керівник секції – зав.каф., д.е.н., проф. ТБтаР Меліх О.О., Секретар – аспір. Шепелева О.В.
Студенти підготували доповіді:

1. Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Головашич О.О.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., ст.викл. Торган В.В.

2. Пляжний туризм Одеської області: перспективи інновацій

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Нестерчук О.О.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., ст.викл. Торган В.В.

3. Регіональний спортивно-екстремальний туризм: інклюзія екстриму

Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Ніколаєнко І.М.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., ст.викл. Торган В.В.

4. Регіональний оздоровчий туризм: проблеми та методи відродження

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Росінська В.Р.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Трішин Ф.А.

5. Напрямки сталого розвитку регіонів через зелений туризм

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Каракаш А.В.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.т.н., ст.викл. Воскресенська О.В.

6. Сталий розвиток туристичних дестинацій в контексті сучасності

Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Гузев Н.К.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О.

7. Сталість лікувально-оздоровчого туризму в регіонах України

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Гюндюз Д.А.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Іванченков В.С.

8. Розробка та просування весільних турів

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Завакевич І.М.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.т.н., ст.викл. Воскресенська О.В.

9. Шляхи впровадження пізнавальних турів

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Рибак А.О.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Шекера С.С.

10. Розробка інклюзивного гірсько-лижного туру

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Савченко Є.В.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Шекера С.С.

11. Розробка та просування релігійного туру з України

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Рахнянська В.І.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Байрачна О.К.

12. Розробка та просування гастротуру в напрямку Україна-Італія

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Сілецька М..С.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Шекера С.С.

13. Розробка та просування Іоvе-stогу-туру по Україні

Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Васильєв І.Ф.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., к.е.н., ст.викл. Шекера С.С.

14. Напрямки розвитку україно-грецьких туристичних відносин

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Василіогло А.О.

Науковий керівник – д.е.н., доц. Саркісян Г.О.

15. Винна рекреація як напрямок розвитку лікувально-оздоровчого туризму

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Кожухар А.К.

Науковий керівник – д.е.н., доц. Саркісян Г.О.

16. Розвиток індустріального турихму в післявоєнні часи різних країн

Студентки СВО «Магістр» ф-ту ТВтаТБ Єланська К.В., Бирка К.М.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., д.е.н., доц. Саркісян Г.О.

17. Розвиток роздрібної торгівлі і туристичних потоків

Студентки СВО «Магістр» ф-ту ТВтаТБ Друкаренко М.О., Козловська О.В.

Науковий керівник – д.е.н., проф. Меліх О.О., д.е.н., доц. Саркісян Г.О.

18. Шляхи сталого розвитку закладів курортно-рекреаційного комплексу

Студентки СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Чабан Я.В.

Науковий керівник – д.е.н., проф. .Меліх О.О., д.е.н., доц. Саркісян Г.О.

19. Аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Держави Катар

Студент СВО “Бакалавр” ф-ту ТВтаТБ Адам В. Є.

Науковий керівник – доц. Орлова М. Л.

20. Розробка та просування гастро-туру в Японію

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Вольф В.В.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А., ст.викл. Воскресенська О.В.

21. Розробка та просування гастро-туру в Францію

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Носова Є.М.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А., ст.викл. Воскресенська О.В.

22. Розробка та просування гастро-туру в Португалію

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Шишко М.С.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А., ст.викл. Воскресенська О.В.

23. Розробка та організація рекламного туру в Туреччину

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Нікітенко Є.О.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А., ст.викл. Воскресенська О.В.

24. Розробка та просування шопінг-туру в напрямку Україна-США: сучасні проблеми і перспективи розвитку

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Похіленко К.А.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А., ст.викл. Воскресенська О.В.

25. Розробка та просування гастро-туру в напрямку Україна-Мексика

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Нікіфорова С.І.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А., ст.викл. Воскресенська О.В.

26. Бенчмаркинг – тур як один із видів туристичного відпочинку по локаціям винних доріг Причорномор’я України

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВ та ТБ Ковбасюк В.А.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.

27. Шляхи підвищення безпеки МІСЕ – туризм в Україні Студентка СВО «Магістр» ф-ту ТВ та ТБ Герасимова Г.С.

Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.

28. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Іванова В.Т.

Науковий керівник – к.т.н., доцент Калмикова І.С.

29. Аналіз розвитку еногастрономічного туризму в напрямку Одеса–Рені

Студентка СВО «Магістр» ф-ту ТВтаТБ Мільчева Н.С.

Науковий керівник – к.т.н., доцент Калмикова І.С.

30. Дестинації гастрономічного туризму в Італії

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Самойленко А.

Науковий керівник – к.т.н., ст.викл. Воскресенська О.В.

32. Види саке в Японії

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Вольф В.В.

Науковий керівник – к.т.н., ст.викл. Воскресенська О.В.

33. Стратегія рекламного туру в сучасних умовах на прикладі Туреччини

Студентка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Никитенко Л.

Науковий керівник – к.т.н., ст.викл. Воскресенська О.В.

ПОСТЕРНА СЕСІЯ

1.Аналіз розвитку еногастрономічного туризму в напрямку Одеса-Рені

Студентка СВО «Магістр» ф-ту ТВтаТБ ОНТУ Мільчева Н.С.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Калмикова І.С.

2. Шляхи сталого розвитку закладів курортно-рекреаційного комплексу

Здобувачка СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Ярослава ЧАБАН

Науковий керівник –д.е.н., проф. Олена МЕЛІХ

 

Наукова робота зі студентами 2021 р.:

1) Наукова студентська конференція, яка відбулася 30 березня 2021 року в форматі відео-конференції в Одеській національній академії харчових технологій, кафедри ТБтаР
Науковий керівник секції – зав.каф., д.е.н., проф. ТБтаР Меліх О.О., Секретар – аспір. Шепелева О.В.

Студенти підготували доповіді:
1. Створення подорожі, пов’язаної з розвитком індустрії комп’ютерних ігор
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Дємєржи Д.А.
Наукові керівники – зав.каф. ТБтаР Меліх О.О., ст.викл. Байрачна О.К.
2. Мегаполіси в туристичному бізнесі в період пандемії
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Наумчик А.О.
Наукові керівники – проф. ТБтаР Меліх О.О., ст.викл. Шекера С.С.
3. Бенчмаркинг-тур та методи його формування
Студентка ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Ковбасюк В.А.
Науковий керівник – доц. Трішин Ф.А., ст.викл. Шекера С.С.
4. Розробка енотуристичного інформаційного ресурсу
Студентка ЦК «Комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення» ФКПАІТ ОНАХТ Топчий К.Ю.
Науковий керівник – викл. Мунтян І.В.
5. Продукти бджільництва як складова розвитку гастрономічного туризму
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Станчева К.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
6. Потенціальні можливості використання горіхів в гастрономічному туризмі
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Корсун А.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
7. Дослідження пропозицій по розширенню переліку додаткових послуг у винних турах
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Гладка С.В.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
8. Сучасний стан та розвиток тревел-блогерства
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Лева Є.В.
Наукові керівники – проф. ТБтаР Меліх О.О., доц. Удовиця О.Ф.
9. Науково – теоретичні аспекти організації фестивалю «Любашівка – Столиця Української ковбаси»
Студентка ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Козловська О.В.
Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.
10. Особливості просування авіатуру Одеса – Єреван
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Гумашян Г.А.
Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.
11. Теоретико-методичні основи подієвого туризму та івент-менеджменту
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Сінцов М.О.
Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.
12. Трансформація туристичної галузі України у постпандемічний період
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Черноусова С.С.
Науковий керівник – доц. Калмикова І.С.
13. Пріоритетність транскордонних відносин в напрямку Україна, Молдова, Румунія для розвитку етнічного туризму
Студентка СВО «Магістр» ф-ту ТВ і ТБ Хелуат Л.А.
Науковий керівник – доц. Ліганенко М.Г.
14. Інфраструктурні об’єкти соціального захисту в Україні
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Шитра В.
Науковий керівник – доц. Крупіца І.В.
15. Шляхи вирішення проблем транспортної інфраструктури в Україні
Студентка ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Бреславець А.
Науковий керівник – ст.викл. Байрачна О.К.

Найкращими доповідями було визначено:
1. Продукти бджільництва як складова розвитку гастрономічного туризму
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Станчева К.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
2. Потенціальні можливості використання горіхів в гастрономічному туризмі
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Корсун А.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
3. Дослідження пропозицій по розширенню переліку додаткових послуг у винних турах
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Гладка С.В.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації підтримала та нагородила цінними подарунками найкращих учасників.

2) У Київському національному торговельно-економічному університеті 13 квітня 2021 р. відбувся ІІІ Всеукраїнський конкурс стартапів «TourSystemUkrChallenge» серед студентів закладів вищої освіти за напрямами: «Start-up. Hospitality», «Start-up. Tour», «Start-up. Restaurant» в онлайн режимі з використанням сервісу для відеозв’язку «ZOOM».

Сертифікат про участь отримав судент 1 крсу СВО Магістр спеціальності «Туризм» ОНАХТ Сінцов Максим, керівник проєкту Ліганенко М.Г., к.т.н., доц.

3) У 17 Всеукраїнській науковій конференції студентів з розділу «Харчові технології» в форматі відео-конференції, яка пройшла 12-14 травня 2021 року в Одеській національній академії харчових технологій на українській та англійській мовах.

За напрямком «Концепції розвитку турресурсів та дестинацій України» було підготовлено доповіді:
1) РОЗВИТОК МІЛІТАРІ-ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Хрупало М.М. Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса Наукові керівники – доц. Орлова М.Л.
2) АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Бугайцова Є.І. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – д.е.н., Меліх О.О.
3) TRAVEL BLOGGING IN THE PROMOTION OF DOMESTIC TOURISM IN UKRAINE
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Лева Є.В. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – д.е.н., Меліх О.О.
4) РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПОСЛУГ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Зіміна М.А. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – доц. Калмикова І.С

5) СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЗМІНИ В АКТИВНОМУ ТУРИЗМІ НА ПРИКЛАДІ ВІДПОЧИНКУ У ДРАГОБРАТІ
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Поляков Л.О. Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Виговський К.О. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – к.т.н. Воскресенська.О.В.

Серед найкращих робіт була визнана:

6) ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДЕСИ ТА ЛЬВОВА
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Трофімова Дар‘я Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса Наукові керівники – к.т.н., ст.. викл. Воскресенська.О.В
4) Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва провела конкурс 20 травня презентацій «Туристичні перлини України»

Переможець, 1 місце, студентка СВО Бакалавр спеціальності «Туризм» Баліцька Анастасія, керівник проєкту Калмикова І.С., к.т.н., доц.

Студентська конференція ТБтаР 2021

81 Наукова конференція науково-педагогічного складу Одеської національної академії харчових технологій 27-30 квітня 2021 р.

ХIV   В с е у к р а ї н с ь к а науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю  “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ” 

 

81 Наукова конференція науково-педагогічного складу
Одеської національної академії харчових технологій

Технологічні процеси харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу
Секція «Туристичний бізнес і рекреація»
Засідання
30 квітня 2021 року
об 11.00, авд. 284, вул. Дворянська 1/3
(ZOOM. Ідентифікатор 5030987866. Пароль 2020)

Науковий керівник – зав.каф. ТБтаР, д.е.н., проф. Меліх О.О.
Секретар – аспір. Шепелева О.В.

Доповіді
1. Туристичний розвиток в умовах тимчасових та тривалих міждержавних конфліктів (на прикладі Вірменії та Кіпру)
проф. Меліх О.О., доц. Удовиця О.Ф., ст.викл. Шекера С.С.
2. Територіальна складова в управлінні туристичним потенціалом регіону доц. Калмикова І.С.
3. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеського регіону
доц. Крупіца І.В., доц. Ліганенко М.Г., ст.викл..Байрачна О.К.
4. Розвиток готельно-ресторанного господарства як основа індустрії гостинності
проф. Ткач В.О., доц. Камушков О.С.

Постери

1. Туристичний розвиток в умовах тимчасових та тривалих міждержавних конфліктів
проф. Меліх О.О., доц. Удовиця О.Ф., ст.викл. Шекера С.С. ПОСТЕР
2. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеського регіону
ст.викл. Байрачна О.К. ПОСТЕР

80 Наукова конференція науково-педагогічного складу
Одеської національної академії харчових технологій

14–17 квітня 2020 р.

Технологічні процеси харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу

Секція «Туристичний бізнес і рекреація»

Засідання

16 квітня 2020 року о 14.30, ауд. 284, вул. Дворянська 1/3

Науковий керівник – зав.каф. ТБтаРМеліх О.О.

Секретар – ас. Байрачна О.К.

 

Доповіді

 1. Дитячий гастротуризм

проф. Меліх О.О., доц. Меліх Т.Г.

 1. Сучасний стан реалізації круїзного потенціалу регіону

проф. Добрянська Н.А.

 1. Підвищення атрактивності локальних вин в енотуризмі шляхом посилення їх ароматичного профілю

доц. Калмикова І.С.

 

Постери

 1. Шляхи організації дитячогогастротуризму

проф. Меліх О.О., ас. Байрачна О.К.

 1. Increasing the attractiveness of local wines in enotourism by enhancing their aroma profile

доц. Калмикова І.С.

 1. Привабливість гірського туризму

доц. Крупіца І.В., магістр Трушков Е.Ю.