Наукові школи та напрями

Обґрунтування

відкриття Наукової школи з туризмології та еногастротуроперейтинга в

Одеському національному технологічному уныверситеті

на базі кафедри туристичного бізнесу та рекреації

факультету технології вина та туристичного бізнесу

Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості

ім. М.В. Ломоносова

 

Феномен туризму, як феномен загальнолюдської культури, як засіб самореалізації людини, в сучасних наукових дослідженнях ще тільки досліджується вченими світового наукового простору. Відомо, що під час туристичних подорожей знаходять вихід найсуттєвіші мотивації людської поведінки, прагнення до «освоєння» світу, забезпечення потреб у відпочинку і розвагах, в процесі подорожей змінюються не лише звичайні умови життя, змінюється і сама людина. В більшості на ці приємні зміни і «налаштований» реально-практичний технологічний процес організації туризму.

Науковці кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ є безпосередніми учасниками формування сучасних підходів в осмисленні концепту науки про туризм (туризмології) через участь у монографіях, наприклад: «Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики» (2017), «Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області» (2018), «Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities» (2019), «Управління бізнес-процесами в сфері туризму» (2020); та через наукові праці, наприклад: «Conceptual approaches to the development of health-improving tourism» (2019, Web of Science), «Estimation of the Influence of the Seasonality Factor in the Strategic Activity of Tourism and Hospitality Enterprises» (2019, Scopus), «Organizational and economic fundamentals of development of sports tourism in the system of management of sports and health» (2019, Web of Science) та інші.

З 2016-2017 років більшість членів кафедри є активними членами громадської організації «Агенція розвитку туризму», проводять консультації серед туристичних компаній та місцевих рад Одеської області щодо туристичного розвитку. У 2017-2018 роках членство викладачів у складі робочої групи від ОНАХТ щодо питання створення Агрорекреаційного кластеру в Тарутинському районі Одеської області та обговорення подальших напрямків та завдань з кластерізації економіки регіону дало спроможність зробити висновки щодо вагомості внеску науки про туризм та туропрейтингу у розбудові сучасного привабливого туристичного клімату в обраній дестинації. З 2019 року члени кафедри є співорганізаторами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Рекреалогія» спеціальності «Туризм» (на базі ОНАХТ), активно приймаю участь у більшості місцевих, українських та закордонних заходах, які проводяться з тематики туризму та рекреації, наприклад:

 • круглий стіл «Кластерна модель розвитку сільських територій: сучасний стан та перспективи», організатори: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації;
 • круглий стіл «Відкрите небо: розвиток авіації і туризму в Одесі», організатор: громадська організація “Європа без бар’єрів”;
 • робоча зустріч з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму, організатор: управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації;
 • робоча зустріч з питань безпеки в туризмі: управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації;
 • туристичний тиждень, організатор: Департамент культури та туризму Одеської міської ради;
 • науково-практичні семінари «Дороги вина та смаку – інструмент розвитку сільських територій Одеської області, як еногастрономічних туристичних дестинацій»;
 • Всесвітня конференція з винного туризму, Форум з гастрономічного туризму, організатор: UNWTO, та інші.

Членами кафедри було організовано перший в Україні Міжнародний туристичний форум «Creative Tourism. Traveling and finding yourself», який проводився вже двічі (2019р. та 2020р.), круглий стіл «Винний та гастрономічний туризм: поєднання освіти, технологій та бізнесу» (2018).

Викладачі проходять щорічне стажування та підвищення кваліфікації, зокрема в Україні (на підприємствах туристичного бізнесу) та за кордоном (в країнах ближнього зарубіжжя та в країнах ЕC), наукові результати висвітлюють на конференціях та в періодичних наукових журналах.

Тематика досліджень викладачів, яка пов’язана з назвою запропонованої наукової школи з туризмології та еногастротуроперейтинга, забезпечена здобутками в ході формування наукового заділу дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук, наприклад: «Оцінка етно-рекреаційно-туристичного потенціалу туризму України» – к.г.н., доц. Орлова М.Л., «Еногастрономічний туризм – історія, психологія, менеджмент, маркетинг»- к.т.н., доц. Калмикова І.С.;  «Стратегічні пріоритети розвитку ринку туристичних послуг» – к.е.н., доц. Крупіца І.В.

Наукова робота зі студентами 2021 р.:

1) Наукова студентська конференція, яка відбулася 30 березня 2021 року в форматі відео-конференції в Одеській національній академії харчових технологій, кафедри ТБтаР
Науковий керівник секції – зав.каф., д.е.н., проф. ТБтаР Меліх О.О., Секретар – аспір. Шепелева О.В.

Студенти підготували доповіді:
1. Створення подорожі, пов’язаної з розвитком індустрії комп’ютерних ігор
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Дємєржи Д.А.
Наукові керівники – зав.каф. ТБтаР Меліх О.О., ст.викл. Байрачна О.К.
2. Мегаполіси в туристичному бізнесі в період пандемії
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Наумчик А.О.
Наукові керівники – проф. ТБтаР Меліх О.О., ст.викл. Шекера С.С.
3. Бенчмаркинг-тур та методи його формування
Студентка ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Ковбасюк В.А.
Науковий керівник – доц. Трішин Ф.А., ст.викл. Шекера С.С.
4. Розробка енотуристичного інформаційного ресурсу
Студентка ЦК «Комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення» ФКПАІТ ОНАХТ Топчий К.Ю.
Науковий керівник – викл. Мунтян І.В.
5. Продукти бджільництва як складова розвитку гастрономічного туризму
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Станчева К.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
6. Потенціальні можливості використання горіхів в гастрономічному туризмі
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Корсун А.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
7. Дослідження пропозицій по розширенню переліку додаткових послуг у винних турах
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Гладка С.В.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
8. Сучасний стан та розвиток тревел-блогерства
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Лева Є.В.
Наукові керівники – проф. ТБтаР Меліх О.О., доц. Удовиця О.Ф.
9. Науково – теоретичні аспекти організації фестивалю «Любашівка – Столиця Української ковбаси»
Студентка ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Козловська О.В.
Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.
10. Особливості просування авіатуру Одеса – Єреван
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Гумашян Г.А.
Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.
11. Теоретико-методичні основи подієвого туризму та івент-менеджменту
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Сінцов М.О.
Науковий керівник – проф. Добрянська Н.А.
12. Трансформація туристичної галузі України у постпандемічний період
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Черноусова С.С.
Науковий керівник – доц. Калмикова І.С.
13. Пріоритетність транскордонних відносин в напрямку Україна, Молдова, Румунія для розвитку етнічного туризму
Студентка СВО «Магістр» ф-ту ТВ і ТБ Хелуат Л.А.
Науковий керівник – доц. Ліганенко М.Г.
14. Інфраструктурні об’єкти соціального захисту в Україні
Студент ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Шитра В.
Науковий керівник – доц. Крупіца І.В.
15. Шляхи вирішення проблем транспортної інфраструктури в Україні
Студентка ОКР «Бакалавр» ф-ту ТВ і ТБ Бреславець А.
Науковий керівник – ст.викл. Байрачна О.К.

Найкращими доповідями було визначено:
1. Продукти бджільництва як складова розвитку гастрономічного туризму
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Станчева К.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
2. Потенціальні можливості використання горіхів в гастрономічному туризмі
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Корсун А.А.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.
3. Дослідження пропозицій по розширенню переліку додаткових послуг у винних турах
Студентка ЦК «Індустрія сервісу» ФКНТІтаІС ОНАХТ Гладка С.В.
Науковий керівник – викл. Шепелева О.В.

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації підтримала та нагородила цінними подарунками найкращих учасників.

2) У Київському національному торговельно-економічному університеті 13 квітня 2021 р. відбувся ІІІ Всеукраїнський конкурс стартапів «TourSystemUkrChallenge» серед студентів закладів вищої освіти за напрямами: «Start-up. Hospitality», «Start-up. Tour», «Start-up. Restaurant» в онлайн режимі з використанням сервісу для відеозв’язку «ZOOM».

Сертифікат про участь отримав судент 1 крсу СВО Магістр спеціальності «Туризм» ОНАХТ Сінцов Максим, керівник проєкту Ліганенко М.Г., к.т.н., доц.

3) У 17 Всеукраїнській науковій конференції студентів з розділу «Харчові технології» в форматі відео-конференції, яка пройшла 12-14 травня 2021 року в Одеській національній академії харчових технологій на українській та англійській мовах.

За напрямком «Концепції розвитку турресурсів та дестинацій України» було підготовлено доповіді:
1) РОЗВИТОК МІЛІТАРІ-ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Хрупало М.М. Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса Наукові керівники – доц. Орлова М.Л.
2) АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Бугайцова Є.І. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – д.е.н., Меліх О.О.
3) TRAVEL BLOGGING IN THE PROMOTION OF DOMESTIC TOURISM IN UKRAINE
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Лева Є.В. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – д.е.н., Меліх О.О.
4) РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПОСЛУГ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Зіміна М.А. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – доц. Калмикова І.С

5) СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЗМІНИ В АКТИВНОМУ ТУРИЗМІ НА ПРИКЛАДІ ВІДПОЧИНКУ У ДРАГОБРАТІ
Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Поляков Л.О. Студ. СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Виговський К.О. Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Науковий керівник – к.т.н. Воскресенська.О.В.

Серед найкращих робіт була визнана:

6) ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДЕСИ ТА ЛЬВОВА
Студент СВО «Бакалавр» ф-ту ТВтаТБ Трофімова Дар‘я Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса Наукові керівники – к.т.н., ст.. викл. Воскресенська.О.В
4) Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва провела конкурс 20 травня презентацій «Туристичні перлини України»

Переможець, 1 місто, студентка СВО Бакалавр спеціальності «Туризм» Баліцька Анастасія, керівник проєкту Калмикова І.С., к.т.н., доц.

Студентська конференція ТБтаР 2021

81 Наукова конференція науково-педагогічного складу Одеської національної академії харчових технологій 27-30 квітня 2021 р.

ХIV   В с е у к р а ї н с ь к а науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю  “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ” 

 

81 Наукова конференція науково-педагогічного складу
Одеської національної академії харчових технологій

Технологічні процеси харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу
Секція «Туристичний бізнес і рекреація»
Засідання
30 квітня 2021 року
об 11.00, авд. 284, вул. Дворянська 1/3
(ZOOM. Ідентифікатор 5030987866. Пароль 2020)

Науковий керівник – зав.каф. ТБтаР, д.е.н., проф. Меліх О.О.
Секретар – аспір. Шепелева О.В.

Доповіді
1. Туристичний розвиток в умовах тимчасових та тривалих міждержавних конфліктів (на прикладі Вірменії та Кіпру)
проф. Меліх О.О., доц. Удовиця О.Ф., ст.викл. Шекера С.С.
2. Територіальна складова в управлінні туристичним потенціалом регіону доц. Калмикова І.С.
3. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеського регіону
доц. Крупіца І.В., доц. Ліганенко М.Г., ст.викл..Байрачна О.К.
4. Розвиток готельно-ресторанного господарства як основа індустрії гостинності
проф. Ткач В.О., доц. Камушков О.С.

Постери

1. Туристичний розвиток в умовах тимчасових та тривалих міждержавних конфліктів
проф. Меліх О.О., доц. Удовиця О.Ф., ст.викл. Шекера С.С. ПОСТЕР
2. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Одеського регіону
ст.викл. Байрачна О.К. ПОСТЕР

80 Наукова конференція науково-педагогічного складу
Одеської національної академії харчових технологій

14–17 квітня 2020 р.

Технологічні процеси харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу

Секція «Туристичний бізнес і рекреація»

Засідання

16 квітня 2020 року о 14.30, ауд. 284, вул. Дворянська 1/3

Науковий керівник – зав.каф. ТБтаРМеліх О.О.

Секретар – ас. Байрачна О.К.

 

Доповіді

 1. Дитячий гастротуризм

проф. Меліх О.О., доц. Меліх Т.Г.

 1. Сучасний стан реалізації круїзного потенціалу регіону

проф. Добрянська Н.А.

 1. Підвищення атрактивності локальних вин в енотуризмі шляхом посилення їх ароматичного профілю

доц. Калмикова І.С.

 

Постери

 1. Шляхи організації дитячогогастротуризму

проф. Меліх О.О., ас. Байрачна О.К.

 1. Increasing the attractiveness of local wines in enotourism by enhancing their aroma profile

доц. Калмикова І.С.

 1. Привабливість гірського туризму

доц. Крупіца І.В., магістр Трушков Е.Ю.