Засідання кафедри туристичного бізнесу та рекреації №10

Засідання кафедри туристичного бізнесу та рекреації №10
відбудеться 25 червня 2024р. о 12.00

Для підключення в дистанційному режимі: Zoom 725 510 7230 Код 366211

Порядок денний:

1. Про внесення змін до ОПП «Міжнародний туризм» СВО «Бакалавр» на 2024р. згідно Наказу МОН №842 від 13.06.2024р. та перезатвердження (гарант)
2. Обговорення результатів екзаменаційної сесії здобувачами (ведучі викладачі)
3. Щодо результатів завершення навчального року: навчальна, методична, наукова, виховна, організаційна та профорієнтаційна роботи (зав.каф., викладачі)
4. Обговорення результатів захисту кваліфікаційних робіт (зав.каф., звіт голови ЕК)
5. Про затвердження звітів стажування (підвищення кваліфікації) викладачів кафедри в ТОВ «Верона М» (звіти викладачів проф. Лебедєва В.В., ас. Саленко Л.Р. та ас. Черноусова С.С.)
6. Антикорупційні заходи.
7.Різне.