ОПП “Міжнародний туризм” СВО Магістр 2023

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 “Туризм і рекреація” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обов’язкові освітні компоненти:

Професійна та наукова іноземна мова (ОК1)
Методологія і організація наукових досліджень та академічна доброчесність у закладах вищої освіти (ОК2)
Методика викладання у у закладах вищої освіти для спеціальності “Туризм і рекреація” (ОК3)
Інноваційні технології в туризмі (ОК4)
Ринок туристичних послуг: регіональний та міжнародний аспект (ОК5)
Система туристичних атракцій та міжнародний бізнес розваг (ОК6)
Бізнес-планування рекреаційних комплексів (ОК7)
Курсова робота: Бізнес-планування рекреаційних комплексів (ОК8)
Дослідницька практика (ОК9)
Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра (ОК10)

Вибіркові освітні компоненти:

Друга ділова іноземна мова (ВК1)
Друга іноземна мова (базовий курс) (ВК2)
Подієвий туризм та івент-менеджмент (ВК3)
Курсова робота з Подієвий туризм та івент-менеджмент (ВК4)
Курсова робота з Інноваційні технології в туризмі (ВК5)
Курсова робота з Система туристичних атракцій та міжнародний бізнес розваг (ВК6)
Привабливість та різновиди туризму (ВК7)
Охорона праці та цивільний захист в галузі (ВК8)
Безпека та страхування в туризмі (ВК9)
Електронний бізнес в туризмі (ВК13)
Міжнародна комунікативістика та основи тревел-журналістики (ВК14)
Міжнародне регулювання туристської діяльності (ВК15)
Сталий розвиток міжнародного туризму (ВК16)
Міжнародне право (ВК17)
Міжнародна виробнича практика (ВК10, ВК18)
Освітній компонент з іншої ОП (ВК11, ВК12, ВК19, ВК20)

 

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється згідно

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

УВАГА! На ОП «Міжнародний туризм» вибір освітніх компонент здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня планується у першому навчальному році:
для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;
для заочної форми навчання – протягом першого тижня установчих занять.
Процедура проведення запису здобувачів на вивчення вибіркових ОК визначається наступними етапами:
• ознайомлення із Каталогом вибіркових освітніх компонентів;
• запис здобувачів на вивчення вибіркових ОК та оформлення заяви на ім’я декана факультету технології вина та туристичного бізнесу про обрання ними вибіркових ОК для їх вивчення у відповідному семестрі;
• повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових ОК (у разі необхідності)

 

Рецензії-відгуки:
Рецензент 1 Семья
Рецензент 2 Тудой Сюдой
Рецензент 3 Цветок Вероні