ОПП “Міжнародний туризм” СВО Бакалавр 2023

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 242 “ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ” ОПП “МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ”

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ:
ОБОВ’ЯЗКОВІ:
ОК1. Історія України та української культури
ОК2. Іноземна мова
ОК3. Філософія
ОК4. Українська мова
ОК5. Правове регулювання туристичної діяльності: національне та міжнародне право
ОК6. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
ОК7. Іноземна мова в туристичній діяльності
ОК8. Друга іноземна мова
ОК9. Інформатика та інформаційні технології
ОК10. Географія міжнародного туризму
ОК11. Ознайомча практика
ОК12. Навчальна практика
ОК13. Виробнича практика
ОК14. Спеціалізований туризм (MICE туризм та організація фестивально-виставкової діяльності)
ОК15. Спеціалізований туризм (Спортивний туризм)
ОК16. Спеціалізований туризм (Сільський зелений туризм)
ОК17. Спеціалізований туризм (Лікувально-оздоровчий туризм та курортна справа)
ОК18. Спеціалізований туризм (Івентивний туризм)
ОК19. Спеціалізований туризм (Еногастрономічний туризм)
ОК20. Тренінг з професійного напрямку “Міжнародний туризм”
ОК21. Організація туризму (Організація екскурсійної та анімаційної діяльності)
ОК22. Організація туризму (Організація туристичних подорожей: міжнародний та регіональний аспект)
ОК23. Організація туризму (Туроперейтинг та документознавство у сфері туризму)
ОК24. Міждисциплінарна курсова робота з “Організація туризму”
ОК25. Статистика в міжнародній туристичній діяльності
ОК26. Основи міжнародного туризму
ОК27. Безпека в туризмі
ОК28. Основи бізнес-комунікації
ОК29. Основи наукових досліджень та мовне письмо в туризмі
ОК30. Управління, адміністрування та маркетинг в туризмі
ОК31. Вступ до фаху
ОК32. Система гостинності в туризмі
ОК33. Основи міжнародних перевезень
ОК34. Рекреалогія
ОК35. HR технології в міжнародному туризму
ОК36. Дегустації в туризмі
ОК37. Організація діяльності суб’єктів туристичного бізнесу
ОК38. Атестаційний екзамен
ОК39. Переддипломна практика
ОК40. Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Каталог вибіркових освітніх компонентів ОП СВО Бакалавр

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється згідно

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

УВАГА! На ОП «Міжнародний туризм» вибір освітніх компонент здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня планується у першому навчальному році:
для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;
для заочної форми навчання – протягом першого тижня установчих занять.
Процедура проведення запису здобувачів на вивчення вибіркових ОК визначається наступними етапами:
• ознайомлення із Каталогом вибіркових освітніх компонентів;
• запис здобувачів на вивчення вибіркових ОК та оформлення заяви на ім’я декана факультету технології вина та туристичного бізнесу про обрання ними вибіркових ОК для їх вивчення у відповідному семестрі;
• повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових ОК (у разі необхідності)

 

Рецензія КНП МКЛ №1 ОМР
Рецензія ТзОВ “Бюро подорожей “Сім’я”
Рецензія ПП “Верона Центр”